• Szkolne Koło Caritas przy Szkole Podstawowej w Trzebiczu  zostało założone
    20 października 2017 roku.
    Jest ono  43 Kołem, które istnieje w Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.

     

    Zarząd Koła został wybrany na pierwszym spotkaniu Koła, którego zebrało się 5 października 2017 roku.

     

    Opiekunem jest ks. proboszcz kan. Tadeusz Wołoszyn,

    a koordynatorem p. Teresa Kwiatkowska - nauczyciel SP Trzebicz.
     
    Patronem koła jest św. Jan Paweł II.
    Świętem Patronalnym CARITAS jest  Niedziela Miłosierdzia Bożego
    ( pierwsza niedziela po Zmartwychwstaniu ).